Vergunningen

De contributie voor het jaar 2021 bedraagt:

  • Junioren geboren na 1 januari 2007 ...................................................................€ 13,00
  • Senioren geboren voor 1 januari 2007 ...............................................................€ 41,50
  • Senioren 65+, geboren voor 1 januari 1956 .......................................................€ 39,00
  • Sub-leden (hoofdlid bij andere bij SN aangesloten vereniging)...............................€ 21,50
Naast online zijn de vergunningen verkrijgbaar bij:
- Herman Dikkeboer, Looweg 63 te Bathmen,
- Dierenspeciaalzaak "Pets en Co" Zanting op de Flora (winkelcentrum Colmschate)
- Willy Jansen Schutte, IJssel de Schepperstraat 48, 7435PP Okkenbroek-Centrum


LET WEL: bij leden welke Sportvisserij Nederland niet machtigen wordt de jaarlijkse contributie verhoogd met € 5,00.
Dit zijn kosten welke Sportvisserij Nederland berekend voor het aanmaken en verzenden van de acceptgiro.
Bij niet tijdig betalen worden aanmaningskosten berekend van € 1,50 (1e aanmaning) en € 2,50 (2e aanmaning).
Nieuwe leden betalen € 2,50 inschrijfgeld.

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP / OVERLIJDEN DOORGEVEN:

Via mijnsportvisserij kunt u tevens zelf wijzigingen doorgeven rond bijvoorbeeld verhuizingen.